facebooklogo2
Kinderfysiomechelinck

Visie & missie

Kinderfysiomechelinck staat voor optimale begeleiding van het opgroeiend kind in beweging en coaching van ouders en verzorgers. De zorg is transparant, professioneel en betrokken. Een kindvriendelijke benadering staat hierin voorop.

We bieden kinderfysiotherapeutische zorg d.m.v. onderzoek en behandeling van kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar die middels de directe toegankelijkheid of middels verwijzing bij ons aangemeld worden met een probleem of vraag op het gebied van het motorisch functioneren.

Naast onderzoek en behandeling wordt er aandacht besteed aan advisering en coaching van het kind en zijn ouders en verzorgers. Ook de keuze voor een hobby en sport- advisering kunnen hierbij aan bod komen. Advisering aan leerkrachten en andere betrokkenen bij het kind, kan onderdeel van de behandeling zijn.

In onze werkwijze begeleiden wij het kind en zijn ouders en of verzorgers in een open en persoonlijke benadering. We streven ernaar een leeromgeving te creëren waarin het kind actief, betrokken en met plezier aan het werk is en vandaaruit de transfer kan maken naar het dagelijks functioneren.

Ons team bestaat uit gedreven en deskundige kinderfysiotherapeuten die met veel enthousiasme samen met uw kind aan de slag gaan.