facebooklogo2
Kinderfysiomechelinck

Wat is kinderfysiotherapie?

olivier-voetbal-2Een kinderfysiotherapeut is gericht op het bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar. Na de opleiding tot fysiotherapeut heeft de kinderfysiotherapeut zich gespecialiseerd in het bewegingsapparaaat van kinderen in ontwikkeling en hun bewegend functioneren.

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Bij sommige kinderen duurt die ontwikkeling langer of wijkt het af van wat gemiddeld is. Jonge kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren kunnen daar last van ondervinden, lichamelijk maar ook sociaal. Bij elke leeftijd horen fijne en grove motorische vaardigheden.

Wanneer een kind die vaardigheden niet of ten dele verwerft, kan kinderfysiotherapie concrete oplossingsmogelijkheden bieden. Ook een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn (on)mogelijkheden en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen.

Bron: bewerkt uit de NVFK-folder over kinderfysiotherapie

 

Video over kinderfysiotherapie
Bekijk hieronder een korte film van het RTL4-programma Lifestyle Experience over kinderfysiotherapie. Deze film is in samenwerking met de NVFK gemaakt. Kinderen, hun ouders en kinderfysiotherapeuten laten zien wat het beroep inhoudt.