facebooklogo2
Kinderfysiomechelinck

Voor wie is kinderfysiotherapie?

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Bij sommige kinderen duurt die ontwikkeling langer of wijkt het af van wat gemiddeld is. Jonge kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren kunnen daar last van ondervinden, lichamelijk maar ook sociaal.

Bij elke leeftijd horen fijne en grove motorische vaardigheden. Wanneer een kind die vaardigheden niet of ten dele verwerft, kan kinderfysiotherapie concrete oplossingsmogelijkheden bieden. Ook een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn (on)mogelijkheden en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen.

olivier-op-buik

 

Baby’s
Bij baby’s kunnen bijvoorbeeld een lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, moeite met houdingsveranderingen en eenzijdig bewegen verstorend werken op de ontwikkeling. In het algemeen geldt bij baby’s en jonge kinderen: hoe eerder je hier gericht in bij kan sturen des te geringer is de verstoring. Veel baby’s met een voorkeurshouding ontwikkelen daardoor een afgeplatte schedel aan één zijde of aan de achterkant.

 

 

olivier-voetbal-2

 

Peuters
Ouders met peuters hebben vragen en constateren bijvoorbeeld: “Mijn kind valt zo vaak, kan nog niet rennen, loopt een beetje vreemd, laat alles uit zijn handen vallen, heeft angst om te bewegen, neemt een verkeerde lichaamshouding aan”. Op de peuterspeelzaal valt het kind op tussen de andere kinderen omdat het zich bij- voorbeeld wat afzijdig houdt bij bewegingsspel.

 

 

tekning

 

Basisschoolleeftijd
Kinderen in de basisschoolleeftijd vallen bijvoorbeeld op in de gymles door een houterige en onhandige manier van bewegen, hebben moeite met schrijven of ontwikkelen een afwijkende lichaamshouding. Soms vragen ouders enkel om advies ten aanzien van ‘n sportkeuze of schoeisel. Bewegings- problemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in de groep.

Uit de praktijk blijkt dat de hulpvragen van velerlei aard zijn. De hierbovengenoemde hulpvragen zijn slechts enkele voorbeelden.

 

 

12+
Bij deze kinderen en jongeren verandert er veel in deze leeftijdsfase en niet alleen op lichamelijk gebied. Mogelijk voelen jongeren meer druk om te presteren en zijn er meer spanningen , soms wordt er minder bewogen en de schermtijd neemt eerder toe dan af met alle moderne media. Dit kan klachten geven zoals bijvoorbeeld houdingsproblemen ,nek en rugklachten, overgewicht ,

Voorbeelden van hulpvragen zijn onder andere sportblessures, ademhalingsproblemen, houdingsproblemen bv scoliose en aan de groei gerelateerde klachten aan spieren en gewrichten ,

Ook hebben jongeren soms langdurige pijn of vermoeidheidsklachten waar onvoldoende medische verklaring voor is gevonden ( zogenoemd SOLK ).Ze blijven eigenlijk hangen in een relatief lichte lichamelijke klacht die een steeds grotere plaats in neemt en beperkingen in het dagelijks leven geeft. Onze kinderfysiotherapeuten zijn ook hierin geschoold en kunnen de jongeren helpen om samen weer een gezond bewegingspatroon op te bouwen waarbij de klacht niet meer op de voorgrond staat en beperkend is.

bron: bewerkt uit de NVFK-folder over kinderfysiotherapie.

 

 

Voorbeelden
Voorbeelden van problemen waarmee u bij de kinderfysiotherapie terecht kan voor behandeling en advies zijn:opmeting-en-baby

Kinderen met een afwijkende of vertraagde grove en/of fijne motoriek op verschillende leeftijden.
Behandeling en begeleiding van baby’s met voorkeurshouding
Jonge kinderen met een afwijkende spierspanning
Schedelmeting bij afgeplatte schedel als gevolg van voorkeurshouding
Begeleiding van kinderen met houterige motoriek (DCD)
Begeleiding van kinderen met cerebrale parese en spasticiteit
Kinderen met aangeboren of verworven orthopedische- en houdingsafwijkingen.
Schrijfproblemen
Kinderen met aangeboren aandoeningen
Kinderen met ademhalingsproblemen
Kinderen met bewegingsangst /faalangst
Kinderen met problemen in de sensorische informatieverwerking
Kinderen met een motorische achterstand ten gevolge van een chronische aan- doening of ziekte.
● Kinderen met somatisch onvoldoende verklaarde pijn of vermoeidheidsklachten (SOLK)