facebooklogo2
Kinderfysiomechelinck

Onderzoek en behandeling

blokjesNadat de hulpvraag en voorgeschiedenis is besproken met u en/of uw kind wordt door middel van verschillende testen en observaties een zo volledig mogelijk beeld gevormd van het motorisch niveau van uw kind en een probleemanalyse gemaakt. Informatie van bv de huisarts ,maar ook van leerkrachten en andere betrokkenen zijn hierin mede van belang.

De bevindingen uit het onderzoek worden besproken en er wordt een behandelplan gemaakt. Als u en/of uw kind hiermee akkoord gaat dan kan het behandeltraject worden opgestart. De frequentie en duur van het behandel trajectis afhankelijk van de hulpvraag en de bevindingen uit het onderzoek.

Alle oefeningen, onderzoeks- en bewegingsvormen worden spelen- derwijs aangeboden in een uitdagende spelomgeving. Het materiaal dat we gebruiken nodigt uit tot bewegen en doet een appĂ©l op de motivatie. Tevens blijkt uit ervaring dat zo’n spelomgeving sterk bijdraagt in het plezier en de spelbeleving van het kind. In de behandeling zit een duidelijke trainingsopbouw en er zijn verschil- lende evaluatiemomenten.

Ouders of verzorgers worden zo veel mogelijk betrokken bij de behandeling. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en in overleg is een van de ouders meestal aanwezig bij de behandeling. Wij geven aan welke spelletjes en oefeningen ze ook thuis kunnen doen met hun zoon of dochter. Indien nodig leggen wij contact met de leerkracht van het kind of met andere disciplines voor afstemming en advies.

Behandeling van de hele jonge kinderen vindt op het thuisadres plaats. Specifieke bewegingsadviezen kunnen zo op de thuissituatie worden toegesneden. Oudere kinderen en middelbare scholieren worden gestimuleerd om thuis ook oefeningen te doen. Er wordt een ‘huiswerkschriftje’ meegegeven waarin de oefeningen opgeschreven staan.