facebooklogo2
Kinderfysiomechelinck

Aanmelding en verwijzing

Voor kinderfysiotherapie heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. Gaat u liever eerst naar de huisarts of bent u al onder behandeling van een medisch specialist, dan kunnen zij ook een verwijzing verstrekken. Voor chronische behandeling is een verwijzing door een medisch specialist noodzakelijk.

Vaak zijn het de ouders, peuterleidsters of leerkrachten, die opmerken dat een kind motorische problemen heeft en opvalt in vergelijking met andere kinderen.Ook de arts van het consultatiebureau en de jeugdarts signaleren regelmatig een motorische achterstand.

Eerste afspraak
Bij de eerste afspraak voert de kinderfysiotherapeute een eerste korte screening uit. Hierin wordt bepaald of er, al dan niet, een indicatie is voor nader kinderfysiotherapeutisch onderzoek. Als de kinderfysiotherapeute een afwijkend beloop signaleert (rode vlaggen) dan wordt aan de ouders geadviseerd om alsnog naar de huisarts te gaan.

Aanmelden
U kunt uw kind aanmelden per telefoon of via info@kinderfysiomechelinck.nl De kinderfysiotherapeut belt u binnen 1 a 2 dagen terug voor het maken van een eerste afspraak. Wilt u bij het eerste bezoek een legitimatiebewijs meebrengen en uw verzekeringspasje?

Vergoeding
Vergoeding Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering en is dus bij alle verzekeraars op de zelfde manier gedekt. (2 keer negen behandelingen). Zijn er meer dan 18 behandel- ingen nodig dan is de vergoeding afhankelijk van het aanvullende pakket dat u gekozen heeft. Heeft u een chronische verwijzing van een medisch specialist dan is er geen beperking in het aantal behandelingen.